Pomoc

W naszej Parafii:

 

Zarówno osoby potrzebujące jakiejkolwiek pomocy (sakramentalnej, duchowej czy materialnej), jak i osoby chcące pomagać w miarę swojej możliwości, mogłą zgłaszać się na Probostwo osobiście lub dzwoniąc pod numer:

 

501 865 526

 

lub pisząc na adres:

 

reta@katowicka.pl

 _________________________________________________________________

 

 

W Mikołowie:

 

Dla osób potrzebujących pomocy:

 

https://mikolow.eu/pomoc-sasiedzka/

 

Dla osób chcących pomagać:

 

https://mikolow.eu/wolontariusze-poszukiwani/

 

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia św. Antoniego z Padwy, siedziba: Mikołów, Zielona 1.