Informacje

W sobotę 5 grudnia rozpoczęliśmy 33-dniowe rekolekcje (głownie w internecie, ale także i w kościele), które zakończą się w Uroczystość Objawienia Pańskiego (6 stycznia) aktem oddania się Panu Jezusowi przez ręce Maryi.

 

W tym roku Rekolekcje Parafialne mające się odbyć tradycyjnie w Wielkim Poście zostały z powodu pandemii przełożone na Adwent. Miały się rozpocząć w niedzielę 6 grudnia. Niestety w obecnej sytuacji trzeba je było również odwołać. Ponieważ w naszym życiu, oprócz działania i aktywności potrzeba także chwil wyciszenia, refleksji i modlitwy. spróbujmy je znaleźć dzięki projektowi Oddanie33 - trwającymi 33 dni rekolekcjom przeprowadzonymi samodzielnie lub we wspólnocie parafialnej na podstawie materiałów, które będą dostępne na tutaj oraz w naszym kościele.

 

Forma 33-dniowych rekolekcji bierze swój początek z „Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny” św. Ludwika Marii Grignion de Montfort.

 

Okres rekolekcji, trwający 33 dni, ma dwa znaczenia: po pierwsze – jest on czasem duchowego przygotowania do aktu całkowitego oddania się Panu Jezusowi przez Maryję, po drugie – upamiętnia on okres 33 lat, które Pan Jezus spędził na ziemi.

 

Duchowe przygotowanie do aktu oddania się polega przede wszystkim na głębszym zrozumieniu oraz odnowieniu przymierza Chrztu Świętego oraz na osobistym przyjęciu do serca słów Pana Jezusa z krzyża: „Oto Matka Twoja”. Zarówno dar Chrztu Świętego, jak i słowa Pana Jezusa z krzyża – są łaską skierowaną i dostępną dla wszystkich. Dlatego też propozycja 33-dniowych rekolekcji nie jest propozycją dla wąskiej grupy osób. Jest to propozycja dla wszystkich ochrzczonych i dla wszystkich wierzących w Pana Jezusa.


Podczas 33 dni rekolekcji można wybrać optymalną dla siebie formę udziału w rekolekcjach. Można je przeżywać w domu lub w kościele. Można korzystać z tekstu elektronicznego lub go sobie wydrukować. Można też słuchać medytacji ze strony internetowej. Przygotowane są trzy wersje: pełna, dla zabieganych i dla młodzieży. Wysłuchanie materiałów na dany dzień zajmuje (w zależności od wersji) od 10 do 20 min.


Rekolekcje zakończą się uroczystym aktem oddania – w normalnych warunkach taki akt oddania odbywa się zawsze w kościele. W warunkach pandemii może jednak mieć on miejsce także w domu.

 

 

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia św. Antoniego z Padwy, siedziba: Mikołów, Zielona 1.