OGŁOSZENIA

 NIEDZIELA WIELKANOCNA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

(4 kwietnia 2021 r.)

  

1. Zarówno dzisiaj jak i jutro zamiast Nieszporów Świątecznych zostanie odprawiona dodatkowa Msza św. o godz. 16.00. Także dzisiaj i jutro będzie możliwość przyjęcia Komunii św. poza Mszą św. o godz. 9.00, 12.00, 17.00 i 19.00.


2. Zewnętrznymi oznakami Okresu Wielkanocnego, którego przeżywanie rozpoczęliśmy są: krzyż z czerwoną stułą, paschał i figura Zmartwychwstałego, umieszczona przy ołtarzu mszalnym. Symbole zmartwychwstania Chrystusa pozostaną przy ołtarzu do Uroczystości Zesłania Ducha Świętego włącznie.


3. Przyszła niedziela - II Wielkanocna, obchodzona jest jako Święto Miłosierdzia Bożego, rozpoczynające Tydzień Miłosierdzia. Pan Jezus mówił do Św. Faustyny: W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar.
Jest to łaska większa od odpustu zupełnego. Gdy popełniamy grzech ciężki przestajemy być w stanie łaski uświęcającej, czeka nas kara doczesna i jesteśmy winni tego grzechu. Przez sakrament pokuty odzyskujemy stan łaski uświęcającej, a poprzez zyskanie odpustu zupełnego darowane nam są kary doczesne. Nadal jednak pozostajemy winni popełnienia grzechu. Taką winę gładzi jedynie chrzest lub spełnienie w Niedzielę Miłosierdzia warunków podanych przez Pana Jezusa św. Faustynie.


4. Do dobrego przeżycia Święta Miłosierdzia Bożego przygotowujemy się przez odprawianie Nowenny. Od Wielkiego Piątku do najbliższej soboty włącznie w naszym kościele o godz. 15.00 odmawiamy Koronkę do Bożego Miłosierdzia i modlitwy właściwe na dany dzień.


5. Osiem początkowych dni Okresu Wielkanocnego stanowi Oktawę Wielkanocną. Obchodzi się je jako uroczystości Pańskie dlatego też piątek Oktawy Wielkanocnej nie jest dniem pokutnym i nie obowiązuje w tym dniu wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.


6. Kolekta w Poniedziałek Wielkanocny przeznaczona jest na Wydział Teologiczny UŚ i KUL natomiast w przyszła niedzielę na Caritas archidiecezji.


7. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób – duchowy czy materialny – przyczynili się do jak najlepszego i jak najpiękniejszego przeżycia naszych rekolekcji parafialnych, Triduum Paschalnego i Świąt Wielkanocnych. Bóg zapłać za Waszą modlitwę, pracę i ofiarę, dzięki którym mieliśmy pięknie przystrojony kościół i uroczystą oprawę liturgiczną.


8. Wszystkim Parafianom, Gościom i sobie również życzę, aby Zmartwychwstały zawsze żył w naszych sercach, wypełniając je miłością, pokojem, radością i nadzieją. A jeśli się zdarzy, że przez grzech ciężki nasze serca staną się grobem – aby jak najszybciej, poprzez Sakrament Pokuty i Komunię Św. nastąpiło Zmartwychwstanie.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia św. Antoniego z Padwy, siedziba: Mikołów, Zielona 1.