Rada Duszpasterska

Ksiądz Arcybiskup uznając przedstawione racje wyraził zgodę na przeprowadzenie w trybie wyjątkowym wyborów do naszej Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Powinna się ona składać z osób należących do niej z urzędu, mianowanych przez proboszcza i wybranych przez Parafian.

 

Wybory odbędą się po Mszach Św. w sobotę 19 października i niedzielę 20 października. Kandydatów można zgłaszać do niedzieli 6 października – formularze zgłoszeń wyłożone są na stoisku z prasą. W niedzielę 13 października podane zostaną informacje o zgłoszonych kandydatach oraz ułożona alfabetycznie lista wyborcza.

 

Jednocześnie już dzisiaj chciałbym zapowiedzieć, że również 13 października o godz. 8.00 zostanie odprawiona Msza św. dziękczynna w int. Pani Danuty Ratka, jako podziękowanie za Jej wieloletnią i ofiarną posługę w Parafialnej Radzie Duszpasterskiej, której była Wiceprzewodniczącą.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia św. Antoniego z Padwy, siedziba: Mikołów, Zielona 1.