Witamy na stronie Parafii Św. Antoniego z Padwy w Mikołowie-Recie

 

Zgodnie z nowymi przepisami w naszym kościele może przebywać

maksymalnie 30 osób.

Kościół będzie zamykany po ich wejściu - albo po rozpoczęciu Mszy św.
Módlmy się, abyśmy jak najwcześniej mogli wrócić do normalności i przestrzegajmy zasad bezpieczeństwa.

 

Wydarzenia

 

Zmarli Śp. Helena Szeja i Śp. Seweryn Drzenźla

Z naszej Wspólnoty Parafialnej odeszli do Pana:

 

Śp. Helena Szeja

przeżyła 84 lata, mieszkała na ulicy Jasnej

Jej pogrzeb odbędzie się w czwartek o godz. 10.00 w naszym kościele.

Pochowana zostanie na cmentarzu Parafii Św. Wojciecha w Mikołowie

 

Śp. Seweryn Drzenźla

przeżył 82 lata, mieszkał na ulicy Kuźnickiej

Jej pogrzeb odbędzie się w piątek o godz. 10.00 w naszym kościele.

Pochowana zostanie na cmentarzu Parafii w Borowej Wsi

 

 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...


ZARZĄDZENIE ARCYBISKUPA

ZARZĄDZENIE ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO

W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNĄ

z dnia 26marca 2021 r.

 

1. W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną obowiązują nadal dotychczasowe akty prawne i wskazania, z uwzględnieniem bieżących aktualizacji kościelnych i cywilnych.

 

2. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 marca 2021 r.odnośnie do limitu uczestników nabożeństw w kościołach, w Eucharystii niechu czestniczą przede wszystkim osoby związane z intencją Mszy św. Bezwzględnie należy zachowywaćzasadę–1 osoba na 20 m2. Zaleca się zaznaczanie w ławkach bezpiecznych stref. Z najwyższą troską trzeba też wypełniać wskazania dotyczące bezpieczeństwa, stosowania dystansu osób, zasłaniania ust i nosa (z wyjątkiem głównego celebransa) oraz dezynfekcji powierzchni i wietrzenia kościoła. Za te profilaktyczne i konieczne działania odpowiedzialni są proboszczowie i administratorzy parafii, którym stanowczo przypominam obowiązek posłuszeństwa (por. kan. 273).

 

3. Przypominam, że ważna jest nadal dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św., dlatego w aktualnej sytuacji serdecznie zachęcam wiernych do duchowej łączności, szczególniew liturgii dni Wielkiego Tygodnia, za pośrednictwem transmisji telewizyjnych i radiowych, a także do korzystania z transmisji archidiecezjalnych lub parafialnych celebracji, udostępnianych za pośrednictwem Internetu. W dni Triduum Sacrum zachęcam do korzystania z transmisji z katowickiej katedry, która jest pierwszym miejscem sprawowania paschalnych tajemnic naszego zbawienia, uobecnianych w liturgii Kościoła.

 

4. Mając na uwadze niebezpieczeństwo zakażenia się wirusem drogą kropelkową, kolejny raz usilnie zalecam wiernym przyjmowanie Komunii św. na rękę, a celebransom tę formę jej udzielania. O tym zaleceniu celebrans Mszy św. powinien informować każdorazowo wiernych w ramach wstępnego pozdrowienia lub bezpośrednio przed udzielaniem Komunii św. Osobom, które mimo zalecenia chcą przyjąć Komunię św. do ust, należy jej udzielić na końcu obrzędu Komunii św. lub równocześnie w innym miejscu kościoła, jeśli pozwala na to liczba szafarzy. Szafarze są również zobowiązani –przed i po udzielaniu Komunii św. - do koniecznych zabiegów dezynfekujących. Nadzwyczajni szafarzeKomunii św. są również proszenio przyjmowanieKomunii św. na rękę.

 

5. W ciągu dnia kościoły pozostają otwarte. Zachęcam wiernych, zwłaszcza gdy z uwagi na bardzo poważną sytuację epidemiczną na Górnym Śląsku nie będą mogli wziąć udziału w Mszach świętych i nabożeństwach, do nawiedzania kościoła i adorowania Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie w całym okresie wielkanocnym.

6. Apeluję do Księży Dziekanów, aby wzorcowo przestrzegali wskazań zawartych w Zarządzeniu i reagowali na ewentualne zgłoszenia ich lekceważenia w parafiach dekanatu.

 

 

† Wiktor Skworc

Arcybiskup Metropolita

Katowicki


Transmisje Mszy Św.

   Transmitowana jest większość Mszy św. i Nabożeństw w naszym kościele.

 

 

Transmisja dostępna również pod linkiem: https://app.transmi.to/player/79


Liturgia

2021-05-06, Czwartek, Rok B, I, Święto świętych Apostołów Filipa i Jakuba
J 14, 6-14
1 Kor 15, 1-8
Ps 19, 2-3. 4-5 (R.: 5a)
J 14, 6b i 9c
J 14, 6-14
2021-05-07, Piątek, Rok B, I
Dz 15, 22-31
Ps 57 (56), 8 i 10. 11-12 (R.: por. 10a)
J 15, 15b
J 15, 12-17
2021-05-08, Sobota, Rok B, I, Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, Głównego Patrona Polski
J 10, 11-16
Dz 20, 17-18a. 28-32. 36
Ps 100, 1-2. 3. 4b-5ab (R.: por. 3c)
Rz 8, 31b-39
J 10, 14
J 10, 11-16

LinkiZasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia św. Antoniego z Padwy, siedziba: Mikołów, Zielona 1.